Corona update

Lees onze veiligheids- en hygieneregels door voordat je naar een van onze sportaccommodaties komt. De regels zijn gebaseerd op protocollen vanuit de Rijksoverheid en afgestemd met de gemeente en veiligheidsregio. 

Voor onze binnen- en buitensportlocaties gelden geen aanvullende regels meer.

 • Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 
  neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, 
  verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Het blijft verstandig om je aan adviezen te houden die de verspreiding van 
  het virus aantoonbaar beperken. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in 
  de elleboog, geen handen schudden, afstand houden of het dragen van een 
  mondkapje op plekken waar het druk is