Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten of iets aan cultuur te laten doen. Zodat ook kinderen uit gezinnen met weinig geld lid kunnen worden van een sportclub of theaterschool. 

Hoe werkt het?

Ouders kunnen niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Alleen een intermediair kan dat doen. Een intermediair is iemand die de spelregels kent en weet of je kind in aanmerking komt, zoals: leerkracht, buurtsportcoach of een schuldhulpverlener.

Meer informatie of een aanvraag doen?

Kijk voor meer informatie op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Je kunt hier ook direct een aanvraag doen.