Toekomst Zwembad De Waterlelie

Zwembad De Waterlelie bestaat in 2024 50 jaar! 

In samenwerking met de Gemeente Aalsmeer en een onderzoeksbureau (Drijver & Partners) is er een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van Zwembad De Waterlelie. Mogelijk komt er een renovatie of nieuwbouw.

Op 19 maart werden de voorlopige resultaten van het onderzoek gepresenteeerd aan de gemeenteraad. Er is sprake van een functioneel en veilig zwembad, maar renovatie wordt afgeraden gezien de status van het 50 jaar oude zwembad. In plaats daarvan wordt gekeken naar vervangende nieuwbouw. Maar hoe dit nieuwe zwembad er uit moet komen te zien, is nog de grote vraag. Om dit te onderzoeken zijn er drie nieuwbouwscenario's uitgewerkt. De focus ligt in het ene scenario op instructiezwemmen en in het andere op recreatiezwemmen. Het laatste scenario is een tussenvariant. 

Wij begrijpen dat dit vragen kan oproepen bij onze bezoekers. Wij hebben daarom de meest voorkomende vragen hieronder voor jullie beantwoord:

1. Is de staat van Zwembad De Waterlelie echt zo slecht?
Het zwembad is 50 jaar oud, wat een prestatie op zich is. Periodieke keuringen en een daarbij behorend onderhoudsplan hebben ervoor gezorgd dat alles functioneel op orde is en dat we nu en de komende jaren een veilige zwemomgeving kunnen bieden. In het onderzoek dat nu is uitgevoerd, is gekeken naar de toekomstige situatie. Daaruit komt naar voren dat renovatie onlogisch en dat nieuwbouw een dan veel meer wenselijke optie is.

2. Komt het nieuwe zwembad op een andere plek?
Een van de volgende stappen is dat onderzocht wordt op welke plek van het huidige terrein het nieuwe zwembad gebouwd kan worden. Uitgangspunt is daarbij dat het huidige zwembad in gebruik blijft terwijl het nieuwe zwembad gebouwd wordt.

3. Komt er wel een zwembad, omdat Amstelveen ook een nieuw zwembad krijgt?
De gemeenteraad beslist hier uiteindelijk over. Momenteel worden de verschillende scenario's financieel doorberekend. Daarna kan het besluit aan de gemeenteraad voorgelegd worden. 

4. Hoe lang gaan jullie dicht en kunnen we dan helemaal niet zwemmen?
Wij beogen helemaal niet dicht te gaan en open te blijven gedurende de hele periode dat er gebouwd gaat worden. 

5. Gaat het financieel slecht met het zwembad?
Het zwembad kan niet zonder steun vanuit de gemeente om zodoende de kaartjes betaalbaar te houden. Hier zijn goede afspraken over gemaakt. Maar verder zijn er geen financiële zorgen. Met een nieuw zwembad kunnen de energiekosten wel flink dalen, door betere isolatie bijvoorbeeld.

6. Kan ik mijn kind nog inschrijven voor zwemles of zijn jullie dicht tegen de tijd dat mijn kind aan de beurt is?
Alle zwemlessen gaan door, nu en in de toekomst.

7. Blijft mijn kaart wel geldig als jullie dicht zijn?
Wij beogen helemaal niet dicht te gaan, maar open te blijven. Alle lopende kaarten blijven geldig.